Subuh Jaya

kerja dmn mas? | PT Subuh Jaya | wah, bergerak dibidang apa itu? | bergerak dibidang lembur sampe subuh tapi gak dibayar mas 😆

Kerja pake istirahat lho ya, bisa gila kalo lembur terus 😉

lembur

Share this
Tag: , ,